Bøggild & Kjærgaard logo
Kontakt
Bøggild & Kjærgaard logo
Kontakt

Løsninger & referencer

Nedenstående referenceoverblik giver et indblik i en række af de opgaver, som personerne bag Bøggild & Kjærgaard har løst. Såfremt der skulle være interesse i at høre mere om opgaverne eller vores opgaveløsning, er det muligt at kontakte os for en uddybning, ligesom det er muligt at få udleveret kontaktinformation for relevante referencepersoner:

Erfaring fra kommuner og regioner:

 • Udbud på benzin, El og Hybrid biler, herunder ladestandere
 • Tolkeservices
 • Udbud af den private del af hjemmeplejen (Personlig pleje og praktisk bistand)
 • Udbringning af dagligvarer til ældre borgere
 • Special kørsel/persontransport
 • Skolebuskørsel
 • Svømmekørsel
 • Vask og leje af beklædning
 • Vask og leje af linned
 • Rottebekæmpelse
 • 10. klasses undervisning
 • Dansk uddannelse
 • Legepladser
 • Grov arbejdsbeklædning
 • Måtteservices
 • Produktionsmaskiner til ECA vand
 • ABA og ABDL serviceaftaler
 • Servicering af ventilationsanlæg
 • Servicering af sløjd og fysik lokaler
 • Vejskilte
 • Tandproteser
 • Gardiner og solafskærmning
 • Eksterne ydelser i Jobcentre
 • Social medicinsk rådgivning
 • Psykologisk krise rådgivning
 • Udbud af nødkald og elektroniske låsesystemer
 • Tandlægeunits
 • Udbud af ny tandlægeklinik
 • Simulationsarbejdspladser tandlægehøjskolen
 • Småbørnsudstyr
 • Kaffe udbud
 • Fødevarer til små institutioner
 • Vikarservices
 • Vintertjeneste
 • Vandvedligehold
 • Skovfældning og skovfogedydelser
 • Brystproteser
 • Ortopædisk fodtøj
 • Genbrugshjælpemidler
 • Kompressionsstrømper
 • Urologiprodukter

Erfaring fra affaldsselskaber:

 • Udbud af affaldsbeholdere
 • Udbud af dynamiske indkøbssystemer
 • Håndtering af forskelligt affald til genanvendelse (Have-/park, beton & murbrokker, jord til kartering, plast og metal, rent træ, tryktræ, deponi, tekstiler, hårdplast og PVC mv.)
 • Logistik udbud ifbm. Transport af affald til modtageanlæg
 • Håndtering af MGP affald
 • Indsamling af dagrenovation
 • Indkøb af diverse rendegravere, minilæssere, miljøbil, gummigeder og kompaktorer

Erfaring fra forsyningsselskaber:

 • Udbud af transformere
 • Udbud af reaktorer
 • Udbud af kabelleverancer
 • Udbud af Transformerstationer
 • Udbud af GIS
 • Udbud af IT-systemer
 • Udbud af datahub
 • Udbud af filtre
 • Udbud af Air-insulated switchgear
 • Udbud af vvs-, el-, gas- og metalartikler
 • Udbud af strategisk partnerskab
 • Udbud af ingeniørtekniske ydelser
 • Udbud af miljøteknisk rådgivning
 • Udbud af rørleverancer
 • Udbud af bygninger
 • Internationale fællesudbud
 • Udbud af kompressorstationer
 • Udbud af cable and pipeline tracking
 • Udbud af cable repair and maintenance
 • Kvalifikationsordninger

Bøggild & Kjærgaard ApS

Elisabeths Vænge 14 | 8660 Skanderborg

CVR: 38675974

Kontaktinformationer

Asbjørn Kjærgaard

ak@bk-udbud.dk | +45 23230909

Jesper Bøggild christiansen

jb@bk-udbud.dk | +45 23276437

Website by

Boiskouv consulting