Bøggild & Kjærgaard logo
Kontakt
Bøggild & Kjærgaard logo
Kontakt

OM OS

Bøggild & Kjærgaard består af Jesper Bøggild Christiansen og Asbjørn Kjærgaard. Samlet har vi mere end 25 års erfaring med offentlige anskaffelser på tværs af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. Vi har været involveret i flere hundrede udbud inden for flere sektorer, herunder kommunal, statslig, regional og forsynings- samt affaldssektoren. Foruden gennemførelse af udbud har vi videre indgående erfaring med udarbejdelse af indkøbs-, anskaffelses- og forhandlingsstrategier, gennemførelse af markedsdialoger og udbudsrelateret undervisning.

Asbjørn kjærgaard

Asbjørn Kjærgaard profilbillede

Asbjørn Kjærgaard er uddannet Cand. Merc. Jur. i 2008 fra CBS i København. Han blev i forbindelse med sin uddannelse optaget på A.P. Møller Mærsk’s talentprogram hvor han i de tidlige år arbejdede med udbud og sourcing i Mærsk Procurement. Fra januar 2011 har han alene beskæftiget sig med offentlige anskaffelser i kraft af hans stillinger som udbudsjurist, indkøbscontroller, udbudskonsulent og kommunal indkøbschef. Siden 2017 har han udelukkende arbejdet som selvstændig konsulent og rådgiver på specialistniveau for en lang række kommuner, universiteter og affalds- og forsyningsselskaber.

Asbjørn har et specialiseret kendskab til de fleste udbudsområder fra det kommunale og ligeledes til affaldssektoren hvor han bl.a. har stor indsigt i genanvendelsesstrategier og den grønne omstilling som affaldssektoren i disse år gennemgår.

Udover selvstændig gennemførelse af EU-Udbud har Asbjørn også stor erfaring med strategisk rådgivning af offentlige ordregivere indenfor det udbudsretlige område, herunder håndtering af aktindsigtsanmodninger, kontraktfortolkning, tvistløsning og udarbejdelse af strategier og politikker.

Kontaktinformationer

ak@bk-udbud.dk

Telefon: 23230909

Curriculum vitae

Marts 2023 -

Bøggild & Kjærgaard ApS

Partner/konsulent

Konsulentbistand inden for offentlige anskaffelser

Marts 2017 – Marts 2023

Asbjørn Kjærgaard ApS

Partner/konsulent

Konsulentbistand inden for offentlige anskaffelser

Marts 2012 – Marts 2017

Skanderborg Kommune

Indkøbschef

Ansvarlig for kommunens indkøb og udbud, herunder compliance

November 2011 – Marts 2012

Skanderborg Kommune

Udbudskonsulent

Gennemførelse af EU-Udbud

Januar 2011 – November 2011

Randers Kommune

Udbudsjurist/Indkøbscontroller

Gennemførelse af EU-udbud og ansvarlig for controlling og compliance

2009 –2010

Barsel og længere udlandsophold i forbindelse med hustruens antropologistudie

Maj 2007 – Maj 2008

Mærsk Procurement

Assistant Sourcing Manager

Gennemførelse af strategiske indkøb i Mærsk Koncernen

Jesper bøggild christiansen

Jesper Bang Christiansen profilbillede

Jesper Bøggild Christiansen er uddannet Cand. Merc. Jur. i 2010 fra Aarhus Universitet med speciale i udbudsret. Han har siden færdiggjort kandidatuddannelse udelukkende beskæftiget sig med offentlige anskaffelser, og har erfaring med alt fra kommunale kontrakter og rammeaftaler, komplekse forsyningskontrakter og Category Management.

Han har de seneste år særligt beskæftiget sig med udbud med forhandling i forbindelse med en række komplekse nationale og internationale infrastrukturudbud, og har således særligt indblik i de udfordringer og muligheder forhandlingsadgangen præsenterer, men han har tilsvarende stor erfaring med de procedurer der herudover er defineret i udbudsloven, tilbudsloven og forsyningsdirektivet.

Endelig har han i en årrække været fast tilknyttet Syddansk Universitet som ekstern lektor i kandidatfaget ”Udbudsret”, og har således undervist, gennemført eksamener og været vejleder på en række speciale- og bacheloropgaver, ligesom han har været ansvarlig for Energinets interne undervisningsprogram og har holdt oplæg ved blandt andet Insight Events.

Kontaktinformationer

jb@bk-udbud.dk

Telefon: 23276437

Curriculum vitae

Marts 2023 -

Bøggild & Kjærgaard ApS

Partner/konsulent

Konsulentbistand inden for offentlige anskaffelser

September 2020 -

Syddansk Universitet

Ekstern lektor i udbudsret

Underviser, eksaminator, specialevejleder

December 2015 – Marts 2023

Energinet

Chefjurist

Ansvarlig for udbud, udbudsjuridisk compliance og undervisning

Juni 2015 – December 2015

Dong Energy

Contract manager

Udarbejdelse og kvalitetssikring af udbudsmaterialer og juridisk sparring

Juni 2014 – Juni 2015

Energinet

Strategisk indkøber

Udarbejdelse og kvalitetssikring af udbudsmaterialer, juridisk sparring og opfølgning på retspraksis

April 2012 – Maj 2014

Tolstrup & Hvilsted

Chefjurist

Konsulentbistand inden for alle aspekter af offentlige indkøb

September 2010 – Marts 2012

Viborg Kommune

Indkøbs- og udbudskonsulent

Udfærdigelse og kvalitetssikring af udbudsmaterialer, juridisk sparring og opfølgning på retspraksis

Uddannelser og akademisk bidrag:

  • General Counsel-uddannelse ved Bech-Bruun (2022)
  • Givet input til bogen ”Udbudsret” fra 2021 af Carina Risvis Hamer
  • Givet input til bogen ”Lov om klagenævnet for udbud” fra 2020 af Carina Risvig Hamer
  • Energinet – Vækstspor C (High Potential-forløb i perioden 2017-2018)
  • Cand. Merc. Jur. (2010)

Bøggild & Kjærgaard ApS

Elisabeths Vænge 14 | 8660 Skanderborg

CVR: 38675974

Kontaktinformationer

Asbjørn Kjærgaard

ak@bk-udbud.dk | +45 23230909

Jesper Bøggild christiansen

jb@bk-udbud.dk | +45 23276437

Website by

Boiskouv consulting